Aktualności KFCHMiędzynarodowe organizacje AREA i EPEE podejmują działania w celu zwrócenia uwagi na narastający nielegalny handel czynnikami chłodniczymi w Europie - 30 X 2018Zarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Wojciech Żmigrodzki, Grzegorz Michalski, Robert Grejcz, Andrzej Żółciak, Wacław Maniawski - 29 X 2018


KFCh przekazało do AREA informację o narastającym handlu nielegalnymi czynnikami chłodniczymi - 22 X 2018


KFCh wspiera inicjatywy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu KFCh - 18 X 2018


W spotkaniu zorganizowanym przez agendę Ministerstwa Edukacji Narodowej wziął udział reprezentant KFCh - Jan Hapka - Członek Sądu Dyscyplinarnego KFCh - 18 X 2018


KFCh wzięło udział w konferencji uzgodnieniowej na zaproszenie Ministerstwa Środowiska - Prezes KFCh Wojciech Żmigrodzki - 27 IX 2018


Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł Pan Wojciech Wierzbicki - 21 IX 2017


KFCh wsparło inicjatywę wyłączenia urządzeń chłodniczych napełnionych f-gazami i eksportowanych z państw Unii Europejskiej spod ograniczeń kontyngentowych - Grzegorz Michalski - Wiceprezes Zarządu, Robert Grejcz - Członek Zarządu - 9 VII 2018

X