Aktualności KFCHKFCh wzięło udział w konferencji uzgodnieniowej na zaproszenie Ministerstwa Środowiska - Prezes KFCh Wojciech Żmigrodzki - 27 IX 2018


Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł Pan Wojciech Wierzbicki - 21 IX 2017


KFCh wsparło inicjatywę wyłączenia urządzeń chłodniczych napełnionych f-gazami i eksportowanych z państw Unii Europejskiej spod ograniczeń kontyngentowych - Grzegorz Michalski - Wiceprezes Zarządu, Robert Grejcz - Członek Zarządu - 9 VII 2018


Zarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Wojciech Żmigrodzki, Grzegorz Michalski, Robert Grejcz, Andrzej Żółciak, Wacław Maniawski - 25 VI 2018 i 27 VII 2018


Członkowie Władz KFCh spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Chłodnictwa Ukrainy - Andrzej Żółciak - Członek Zarządu, Marek Czarnacki - Członek Rady Nadzorczej - 11 VI 2018


Podczas Walnego Zgromadzenia Członków AREA w Wiedniu przedstawiciel KFCh został wybrany do Zarządu AREA - Grzegorz Michalski - 25-26 V 2018


Walne Zebranie Członków odbyło się w Warszawie - 18 V 2018


Międzynarodowe Targi Poznańskie jako współorganizator Konferencji zapewniły dogodną lokalizację na swoim terenie podczas Targów INSTALACJE 2018 - 24 IV 2018

X