Aktualności KFCHOd dnia 1 czerwca b.r. obowiązują nowe zasady dotyczące egzaminowania napełniaczy butli. Następuje zmiana formy egzaminu obecnie praktyczną część ustną poprzedza test pisemny. Następuje również zmiana okresu ważności zdobytych zaświadczeń kwalifikacyjnych.

opublikowano na stronie 17 lipca 2019


Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 31 maja 2019 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Uczestniczyło w nim 44 z ponad 110 Członków KFCh. 

opublikowano na stronie 16 lipca 2019


Międzynarodowe organizacje AREA i EPEE podejmują działania w celu zwrócenia uwagi na narastający nielegalny handel czynnikami chłodniczymi w Europie. 

opublikowano na stronie 30 października 2018KFCh przekazało do AREA informację o narastającym handlu nielegalnymi czynnikami chłodniczymi - 22 X 2018


KFCh wspiera inicjatywy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu KFCh - 18 X 2018


W spotkaniu zorganizowanym przez agendę Ministerstwa Edukacji Narodowej wziął udział reprezentant KFCh - Jan Hapka - Członek Sądu Dyscyplinarnego KFCh - 18 X 2018


KFCh wzięło udział w konferencji uzgodnieniowej na zaproszenie Ministerstwa Środowiska - Prezes KFCh Wojciech Żmigrodzki - 27 IX 2018


KFCh wsparło inicjatywę wyłączenia urządzeń chłodniczych napełnionych f-gazami i eksportowanych z państw Unii Europejskiej spod ograniczeń kontyngentowych - Grzegorz Michalski - Wiceprezes Zarządu, Robert Grejcz - Członek Zarządu - 9 VII 2018

2019-07-24
Tradycyjnie Warsztaty Amoniakalne pod patronatem KFCh. W tym roku w terminie: 24 - 25 października 2019 
X