Aktualności KFCHZarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Robert Grejcz, Wojciech Żmigrodzki, Marek Czarnacki, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh - 4 IX 2014


Zarząd KFCh przyjął delegację Eurovent - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Wojciech Żmigrodzki - Członek Zarządu KFCh, Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh - 27 VIII 2015


KFCh przedstawiło stanowisko w sprawie braku konieczności notyfikacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej na poziomie unijnym - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 24 VIII 2015


W życie weszła ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) - 10 VII 2015


KFCh przekazało Ministerstwu Gospodarki stanowiska w sprawie kluczowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej - Robert Grejcz, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh, Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, Tadeusz Cherek i Danuta Gazińska - Członkowie Sądu Dyscyplinarnego, Włodzimierz Nekanda-Trepka, Karol Bem, Waldemar Andrzejewski, Urszula Stęplewska, dr Wiesław Gazda - Politechnika Śląska -  15 VI 2015


KFCh przekazało stanowisko do Ministerstwa Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w naszej branży - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 12 VI 2015


Delegacja KFCh wzięła udział w spotkaniu roboczym dotyczącym prac nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy f-gazowej - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh  - 2 VI 2015


Firma WHU WESTIMUS Zbigniew Westwalewicz dołączyła do grona KFCh - 22 V 2015

X