Aktualności KFCHW jubileuszowych uroczystościach na zaproszenie Dyrekcji Technikum Chłodniczego wzięli udział przedstawiciele KFCh  - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh i Wacław Maniawski - Członek Zarządu KFCh - 24 IX 2015


KFCh skonsultowało Projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych - Grzegorz Michalski - Wiceprezes Zarządu KFCh - 24 IX 2015


KFCh wsparło niektóre rozwiązania, które są bardziej przejrzyste i dogodne dla firm serwisowych, a także operatorów urządzeń chłodniczych - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 15 IX 2015


Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące uregulowań w zakresie kliatyzacji dla pomieszczeń o odwyższonych wymaganiach higienicznych - Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh, Marek Cyniak - Członek Rady Nadzorczej KFCh - 10 IX 2015.


Eksperci KFCh przedyskutowali zestaw rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej Ministra Gospodarki - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh, Andrzej Żółciak - Przewodniczący Rady Nadzorczej KFCh, Marek Cyniak, Jan Hapka - Członkowie Rady Nadzorczej KFCh, Iwona Bocar, Tadeusz Cherek, Danuta Gazińska - Członkowie Sądu Dyscyplinarnego KFCh, Marek Wawryniuk, Aleksander Archanowicz - Członkowie Zespołu ds. legislacji czynnikowej KFCh, Urszula Stęplewska, Magdalena Wróbel-Jędrzejewska - Łódzkie Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh - 7 IX 2015


Zarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Robert Grejcz, Wojciech Żmigrodzki, Marek Czarnacki, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh - 4 IX 2014


Zarząd KFCh przyjął delegację Eurovent - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Wojciech Żmigrodzki - Członek Zarządu KFCh, Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh - 27 VIII 2015


KFCh przedstawiło stanowisko w sprawie braku konieczności notyfikacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej na poziomie unijnym - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 24 VIII 2015

X