Aktualności KFCHOrganem właściwym do zgłaszania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na środowisko jest lokalny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://www.gios.gov.pl/pl/kontrola/organy-wlasciwe-w-sprawach-skarg-i-interwencji.

opublikowano na stronie 27 sierpnia 2019


„Zakaz serwisowy” oznacza zakaz stosowania od 1 stycznia 2020 roku, F-gazów o współczynniku globalnego ocieplenia GWP większym niż 2500 (do takich należy 404A i 507A) do serwisowania lub konserwacji urządzeń chłodniczych o wielkości napełnienia powyżej 40 ton ekwiwalentu CO2. Podstawa prawna: Artykuł 13 rozporządzenia UE nr 517/2014

opublikowano na stronie 27 sierpnia 2019Od dnia 1 czerwca b.r. obowiązują nowe zasady dotyczące egzaminowania napełniaczy butli. Następuje zmiana formy egzaminu obecnie praktyczną część ustną poprzedza test pisemny. Następuje również zmiana okresu ważności zdobytych zaświadczeń kwalifikacyjnych.

opublikowano na stronie 17 lipca 2019


Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 31 maja 2019 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Uczestniczyło w nim 44 z ponad 110 Członków KFCh. 

opublikowano na stronie 16 lipca 2019


Międzynarodowe organizacje AREA i EPEE podejmują działania w celu zwrócenia uwagi na narastający nielegalny handel czynnikami chłodniczymi w Europie. 

opublikowano na stronie 30 października 2018KFCh przekazało do AREA informację o narastającym handlu nielegalnymi czynnikami chłodniczymi - 22 X 2018


KFCh wspiera inicjatywy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu KFCh - 18 X 2018


W spotkaniu zorganizowanym przez agendę Ministerstwa Edukacji Narodowej wziął udział reprezentant KFCh - Jan Hapka - Członek Sądu Dyscyplinarnego KFCh - 18 X 2018

2019-09-13

Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy organizuje IV Konferencję na temat CO2 jako czynnika chłodniczego. Konferencja odbędzie się pod hasłem: Eksploatacja instalacji chłodniczych CO2. 

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2019 w Bydgoszczy. Będzie ona okazją do spotkania chłodników z całego kraju, do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technicznymi panującymi w chłodnictwie z wykorzystaniem CO2 oraz będzie bogatą płaszczyzną wymiany praktycznych doświadczeń.

Konferencje została objęta patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Miejsce konferencji: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

Dla uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do dnia 30.09.2019 rabat.

X