Aktualności KFCHAktualny adres siedziby KFCh to: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa - 20 VIII 2013.


Spotkanie zespołu ekspertów ds wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji - 20 VIII 2013 - dr Andrzej Sadowski


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - 13 VIII 2013


Spotkanie ekspertów GR2 i GR6 dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej - 30 VII 2013 - Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh


KFCh przekazało swoje stanowisko w sprawie legislacji f-gazowej krajowym delegatom do Rady Europejskiej jako odpowiedź na przegłosowane w czerwcu br. stanowisko Parlamentu Europejskiej - 19 VII 2013
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 6 lipca 2013 r. odszedł Profesor - dr hab. inż. Brunon Grochal.
Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 13 lipca br. w Gdańsku.


Decyzją Zarządu KFCh uruchomiono III edycję Firmowych f-gazowych certyfikatów zgodności KFCh z datą ważności 30.06.2014r. - 30 VI 2013

2018-05-02
Walne Zebranie Członków KFCh, Warszawa 18 V 2018
2018-04-24
Konferencja pt.: Branża chłodnicza w obliczu aktualnych uregulowań prawnych - 24 IV 2018
X