Aktualności KFCHKFCh przekazało do Ministerstwa Gospodarki w sprawie do projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące wymagań ekoprojektu  dla  ogrzewaczy  i  podgrzewaczy wody - Lot 1 i 2 (w tym pompy ciepła) - 13 III 2013 - Grzegorz Michalski - Członek Zarządu, Józef Kisielnicki i Aleksander Archanowicz - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. odnawialnych źródeł energii, Jerzy Stachowiak i Bolesław Gaziński - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych. 


Przedstawiciel KFCh wziął udział  w spotkaniu w sprawie nowelizacji unijnej legislacji f-gazowej w Ministerstwie Środowiska - 7 III 2013 - dr Andrzej Sadowski (Pełnomocnik Zarządu KFCh) i Bolesław Gaziński - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych.


KFCh przekazało stanowisko w sprawie nowelizacji unijnej legislacji f-gazowej do Ministerstwa Środowiska i Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji w ramach Zespołów Konsultacyjnych KFCh  - 4 III 2013 - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu / Zarząd KFCh.


KFCh przekazało AREA stanowisko w sprawie pisma EPEE dotyczącego fabrycznego napełniania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła (w zakresie art. 12 projektowanego Rozporządzenia f-gazowego Parlamentu Europejskiego i Rady) - 26 II 2013 - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu, Grzegorz Michalski, Robert Grejcz, Wacław Maniawski, Marek Czarnacki - Zarząd KFCh


Przedstawiciel KFCh wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - 21.II.2013 - Robert Grejcz - Członek Zarządu


Przedstawiciel KFCh wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - 24 I 2013 - Aleksander Archanowicz - Członek Zespołu Konsultacyjnego KFCh ds. odnawialnych źródeł energii  Członek Zarządu oraz Zespołu Konsultacyjnego KFCh ds. legislacji czynnikowej


Przedstawiciele KFCh wzięli udział w spotkaniu Grupy Roboczej 2 Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki dotyczącym wymagań dla wentylacji i  klimatyzacji w zakresie warunków technicznych - 22 I 2013 - Marek Czarnacki - Członek Zarządu, dr Andrzej Sadowski (Pełnomocnik Zarządu KFCh)


KFCh przekazało Ministerstwu Gospodarki i Ministerstwu Środowiska w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – wg projektu Komisji Europejskiej  - 23 XI 2012 - Prezes Wojciech Żmigrodzki / Grzegorz Michalski, Wacław Maniawski, Robert Grejcz (Członkowie Zarządu), Marek Wawryniuk - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. Legislacji Czynnikowej

X