Aktualności KFCHSpotkanie robocze dotyczyło kontroli prowadzonych w firmach posiadających f-gazy - Prezes Zarządu Robert Grejcz, dr hab. Jerzy Gagan - 24 III 2017


KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu - Prezes Zarządu Robert Grejcz - 14 III 2017


KFCh wsparło stanowisko AREA w sprawie zmian dyrektyw unijnych EPBD, RED i EED - 6 III 2017


KFCh na  zaproszenie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju przekazało stanowisko w sprawie projektu ustawy f-gazowej - 3 III 2017


Firma Serwis Janosz od lutego 2017 r. została przekształcona i obecnie działa pod firmą JANOSH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. - 1 II 2017KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Prof. dr hab. Dariusz Butrymowicz - 27 I 2017


KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii - 23 I 2017

2018-05-02
Walne Zebranie Członków KFCh, Warszawa 18 V 2018
2018-04-24
Konferencja pt.: Branża chłodnicza w obliczu aktualnych uregulowań prawnych - 24 IV 2018
X