Aktualności KFCH







KFCh przekazało Ministerstwu Gospodarki stanowiska w sprawie kluczowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej - Robert Grejcz, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh, Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, Tadeusz Cherek i Danuta Gazińska - Członkowie Sądu Dyscyplinarnego, Włodzimierz Nekanda-Trepka, Karol Bem, Waldemar Andrzejewski, Urszula Stęplewska, dr Wiesław Gazda - Politechnika Śląska -  15 VI 2015


KFCh przekazało stanowisko do Ministerstwa Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w naszej branży - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 12 VI 2015


Delegacja KFCh wzięła udział w spotkaniu roboczym dotyczącym prac nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy f-gazowej - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh  - 2 VI 2015


Firma WHU WESTIMUS Zbigniew Westwalewicz dołączyła do grona KFCh - 22 V 2015


Walne Zebranie Członków KFCh odbyło się w Gdyni - 15 V 2015


KFCh przekazało stanowisko na ręce Przewodniczących Sejmowej Podkomisji ds. ustawy f-gazowej oraz Senackiej Komisji Środowiska - 14-19 V 2015


KFCh gościło delegację AREMA - australijskiej organizacji firm z branży chłodnictwa i klimatyzacji - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 13 V 2015


Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie rozpoczyna nabór na nowy kierunek studiów "Chłodnictwo i Klimatyzacja" - 11 V 2015

X