Aktualności KFCHW konferencji na zaproszenie jej organizatora wziął udział przedstawiciel KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 15 II 2016


Podpisanie listu intencyjnego w zakresie promocji szkoleń - Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz - 9 II 2016


Firma Cherek-Chłód Tadeusz Cherek od stycznia 2016 r. została przekształcona i obecnie działa pod firmą CHEREK Spółka z o.o. - 4 I 2016


W ostatnich dniach mają miejsce wzmożone kontakty telemarketingowe z firmami chłodniczymi wraz wprowadzaniem w błąd co do współpracy z KFCh - 4 XII 2015W spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Gospodarki wzięli udział przedstawiciele KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KFCh - 9 XI 2015


Otwarcia V Warsztatów Amoniakalnych dokonano z udziałem przedstawiciela Władz KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 22-23 X 2015

X