Konsultacje eksperckie i przekazanie Ministerstwu Gospodarki stanowisk w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej

Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki i po przeprowadzeniu eksperckich konsultacji KFCh przekazało stanowiska w celu wsparcia prac nad kluczowymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy f-gazowej - związanymi z certyfikacją f-gazową dla firm i personelu oraz ich minimalnego wyposażenia technicznego. 
X