Pismo KFCh do Ministerstwa Gospodarki w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej

Poddanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej zbędnej notyfikacji wydłużyłoby znacznie procedury ich wydania szacowane na dodatkowe ponad 6 miesięcy.
X