65-lecie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych w Gdyni

Wieloletnie tradycje gdyńskiego Technikum Chłodniczego kształcącego najlepsze kadry dla branży chłodnictwa są bardzo dobrze znane Członkom KFCh. Absolwenci Technikum są chętnie zatrudniani przez firmy chłodnicze i wielu spośród Członków Forum zalicza się do nich współtworząc krajową branżę chłodniczą. 

X