BHP urządzenia ziębnicze - stanowisko KFCh dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Treść dotychczasowe rozporządzenie ogranicza się do ustalenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla instalacji amoniakalnych. 
Inicjatywę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w celu wydania  jednoznacznych uregulowań odnoszących się do bardzo ważnej kwestii obejmujących ogół urządzeń i instalacji chłodniczych należy uznać za pożądaną inicjatywę.
X