Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej - ostatnie uzgodnienia

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki stanowiło jeden z ostatnich etapów prac przed wydaniem rozporządzeń przez Ministra Gospodarki (obecnie Ministra Rozwoju).
Dzięki uzgodnieniom, podczas których omówiono postulaty naszej branży (choć niestety jeszcze nie we wszystkich kwestiach w sposób pogłębiony) i w których wzięły udział niemal wszystkie resorty należy zakładać, że wydanie stosownych rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej nastąpi w najbliższym czasie.

KFCh stoi na stanowisku, że w okresie przejściowym, który zakończy spodziewane wydanie stosownych rozporządzeń wykonawczych i dopóki nie wydano rozporządzeń pozwalających na wprowadzenie krajowego systemu szkoleń i certyfikacji f-gazowej  nie wolno wymagać certyfikacji f-gazowej od firm i personelu (zwłaszcza takich wymogów nie powinny stawiać władze i instytucje kontrolne).
Taki wymóg będzie mógł obowiązywać od czasu gdy certyfikaty f-gazowe staną się ogólnodostępne - tj. gdy będą wydawania przez krajowe urzędy.

Z naszych bieżących informacji wynika, że m. in. instytucje kontrolne i ich inspektorzy mają świadomość tego, że w nadal trwającym okresie przejściowym pozyskanie certyfikatów f-gazowych jest niemożliwe w krajowych urzędach. Z tego względu do czasu wprowadzenia ich rozporządzeniami wykonawczymi nie zamierzają wymagać ich od firm i personelu.

Z naszych kontaktów z władzami, które zaangażowane są w legislację f-gazową wynika także, że honorują i zamierzają w okresie przejściowym nadal honorować powyższą zasadę - jako całkowicie zrozumiałą.  
Niemniej w kłopotliwych sytuacjach związanych z ustawą f-gazową prosimy o kontakt w celu podjęcia wsparcia na rzecz naszej branży pod adresem: biuro@kfch.pl lub telefonicznie z biurem KFCh - tel. 660-538-933. 

(Członkowie KFCh mają zawsze pierwszeństwo w pozyskaniu takiego wsparcia - oczywistym jest, że firmy pragną działać zgodnie z prawem i by wprowadzać wymagania należy najpierw stworzyć firmom warunki do ich wypełniania).
X