Dobra wiadomość na koniec bieżącego roku - krajowa certyfikacja personalna i firmowa rusza od stycznia 2016

Z informacji posiadanych przez KFCh wynika, że przesądzone jest to, że krajowa certyfikacja personalna i firmowa zostanie uruchomiona od stycznia 2016 r. (nie będzie to jednak jeszcze 1 stycznia, lecz kolejne dni gdy uruchomione zostaną Centra Szkoleń i Certyfikacji).
  
Obecnie zalecane jest firmom spokojne planowanie certyfikacji.

KFCh we współpracy z Urządem Dozoru Technicznego jako jednostką certyfikującą zaprosi wkrótce Członków Forum na styczniowe spotkanie informacyjne, podczas którego będzie możliwe wyjaśnienie wątpliwości dotyczących pozyskiwania certyfikatów.

Najaktualniejsza legislacja f-gazowa dostępna jest dla Członków Forum po zalogowaniu pod adresem: www.kfch.pl/prawo-legislacja/akty-prawne.

Poniżej prezentujemy obowiązujące wkrótce w Polsce wzory personalnych certyfikatów f-gazowych, które wkrótce staną się dostępne dla branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła .
Urząd Dozoru Technicznego przygotował certyfikaty w bardzo poręcznym formacie odpowiadającym standardowym wymiarom karty kredytowej.


Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła:

1. Certyfikat kategorii I (wyróżnik w kolorze ciemnozielonym):

Awers:Rewers:2. Certyfikat kategorii II (wyróżnik w kolorze jasnozielonym):

Awers:Rewers:3. Certyfikat kategorii III (wyróżnik w kolorze ciemnoniebieskim):

Awers:Rewers:4. Certyfikat kategorii IV (wyróżnik w kolorze jasnoniebieskim)

Awers:Rewers:


X