Seminarium KFCh pt.: „Krajowa certyfikacja f-gazowa dla firm i personelu oraz zmiany legislacyjne dotyczące BHP przy urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła w roku 2016”

Seminarium KFCh dotyczące krajowej certyfikacji f-gazowej i planowanych rozwiązań odnośnie BHP w pracy przy urządzeniach chłodniczych spotkało się z ogromnym zainteresowaniem branży, chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
Uczestnicy spotkania pozyskali wiedzę "z pierwszej ręki" odnośnie bieżących uregulowań dotyczących naszej branży.

Forum miało przyjemność gościć praktyków, którzy nie tylko wygłosili interesujące prelekcje ale byli otwarci na wyjaśnienie kwestii wzbudzających wątpliwości i na dyskusję:

Pan Norbert Wroński - Kierownik Wydziału (Urząd Dozoru Technicznego) przedstawił zagadnienia dotyczące certyfikacji f-gazowej,

Pan Andrzej Muszel - Główny specjalista (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)  - omówił istotne zagadnienia bieżącej wersji projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach ziębniczych,

Profesor Janusz Kozakiewicz (Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu) zaś zgodził się wziąć udział w nieformalnej sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej spraw wprowadzanego systemu Rejestru Operatorów i kart urządzeń.

Mimo, że program spotkania dotyczył kwestii chłodniczych to jednak temperatura dyskusji była bardzo gorąca i przy tym bardzo rzeczowa. Członkowie Forum mogli w bezpośredniej rozmowie podejmować nurtujące ich kwestie - zaś ośrodki decyzyjne mogły pozyskać wprost wiadomości o tym co rzeczywiście trapi firmy z naszej branży.

Materiały ze spotkania w pierwszej kolejności otrzymają jego uczestnicy, a następnie zostaną umieszczone w "Bibliotece i opracowaniach KFCh".

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z Seminarium KFCh poniżej (z wykorzystaniem fotografii dzięki uprzejmości Pana Marka Cyniaka):X