Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej pt.: "Pracodawcy gwarantem pozytywnej zmiany w kształceniu zawodowym"

Na konferencji zaprezentowano dobre praktyki podczas wprowadzania nowych zawodów i podkreślono znaczenie pracodawców w tym zakresie.
Podczas ożywionej dyskusji przedstawiciele pracodawców podkreślali konieczność czerpania z najlepszych wzorów i wnosili o dalsze działania w celu odbudowy kształcenia zawodowego.
X