Spotkanie KFCh - BOWOiK w sprawie Rejestru Operatorów, kart urządzeń i sprawozdania on-line za rok 2015

Prezentacja ze spotkania jest dostępna pod adresem:
www.kfch.pl/s/p/aktualnosci/20/203/20160218%20BOWOiK%20KFCh%20spotkanie%20informacyjne%20KFCh%202016.pdf 

KFCh zaprosiło Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) do współzorganizowania spotkania dla Członków KFCh w celu wyjaśnienia wątpliwości odnośnie działania Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FCG). 

Spotkanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem Członków Forum, ponieważ nowe systemy wprowadzono na podstawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej wydanych przez Ministra Środowiska w 2016 r.

Profesor Janusz Kozakiewicz zaprezentował sposób działania systemów wdrażanych przez BOWOiK i wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi. Trwała ona aż 2 godziny - nie brakowało przecież pytań i dyskusyjnych kwestii. X