UWAGA ! Nieprawidłowe zakładanie kont w Centralnym Rejestrze Operatorów i Bazie Danych Sprawozdań

Firmom serwisowym i operatorom przekazujemy prośbę o działanie zgodnie z zasadami:
1. Centralnego Rejestru Operatorów i
2. Bazy Danych Sprawozdań.

BOWOiK dostrzega liczne już błędy firm w praktyce funkcjonowania prowadzonych baz danych.
Zwracamy uwagę na istotne kwestie, których należy przestrzegać.

CENTRALNY REJESTR OPERATORÓW (CRO):
1. Podczas rejestracji należy podawać rzeczywiste dane (zwłaszcza na podstawie ewidencji przedsiębiorstw lub 
    KRS) operatora urządzenia !
2. Dopuszcza się by pracownik firmy serwisowej przyjmującej odrębne zlecenie pomógł operatorowi w rejestracji jako
    takiej i administrowaniu urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi f-gazy   
    pełniąc rolę ADMINISTRATORA KONTA 
OPERATORA - na prośbę i za zgodą operatora w formie pisemnego pełnomocnictwa.
    UWAGA ! Firma serwisowa (ani jej pracownik) nie może wykonywać działań związanych z administracją nieodpłatnie jako
    podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
    Taką formę współpracy można zalecić operatorom tylko w wypadku zaufania do firmy serwisowej - w tym zakresie firmy
    zrzeszone w Krajowym Forum Chłodnictwa mogą być najlepszym wyborem.
3. Błędne jest podawanie w rejestrze CRO danych firmy serwisowej wynikających z ewidencji przedsiębiorstw / KRS ! Firma
    serwisowa nie jest operatorem !
4. Osobą kontaktową jest może być tylko pracownik operatora.
5. Rejestracji jako Operator podlega także osoba fizyczna (także nieprowadząca działalności gospodarczej) o ile użytkuje urządzenie
    napełnione f-gazami w ilości przekraczającej 3 kg. Nie są to przysłowiowe już lodówki w mieszkaniach lecz raczej mogą to być
    pompy ciepła czy klimatyzacja w domach (należy uprzednio zweryfikować ilość napełnienia f-gazami danego urządzenia).
6. Zabronione jest dokonywanie wpisów do elektronicznych kart urządzeń przez osoby niedysponujące 
    certyfikatem f-gazowym, pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu Karnego za fałszowanie
    dokumentów.

 
BAZA DANYCH SPRAWOZDAŃ (BDS) - Nie jest to miejsce dla operatorów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła o ile korzystają z usług firm serwisowych.

X