Walne Zebranie Członków KFCh - wybór Władz IX Kadencji

W wyniku podjętych uchwał przez Walne Zebranie Członków skład władz Forum IX Kadencji przedstawia się następująco:

Zarząd KFCh IX Kadencji

Robert Grejcz – Prezes Zarządu,

Grzegorz Michalski – Wiceprezes Zarządu,

Wacław Maniawski  - Członek Zarządu,

Jerzy Stachowiak - Członek Zarządu,

Andrzej Żółciak - Członek Zarządu.

 

Rada Nadzorcza KFCh IX Kadencji

Marek Czarnacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Włodzimierz Piekarek – Członek Rady Nadzorczej,

Jan Hapka – Członek Rady Nadzorczej,

Sylwia Międlar – Członek Rady Nadzorczej,

Franciszek Celka – Członek Rady Nadzorczej,

Zbigniew Stoś – Członek Rady Nadzorczej,

Marek Cyniak - Członek Rady Nadzorczej.

 

Sąd Dyscyplinarny KFCh IX Kadencji

Andrzej Sadowski – Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego,

Krzysztof Westwalewicz – Członek Sądu Dyscyplinarnego,

Bolesław Gaziński – Członek Sądu Dyscyplinarnego,

Elżbieta Polak – Członek Sądu Dyscyplinarnego,

Karol Bem – Członek Sądu Dyscyplinarnego.
X