Walne Zebranie Członków KFCh, Warszawa 18 V 2018
2018-05-02

Tegoroczne WZC ma charakter wyborczy - Członkowie Forum wybiorą Władze KFCh X Kadencji.
X