Certyfikacja instalatorów pomp ciepła

Uregulowania te zawarte zostały w przepisach Prawa energetycznego w wyniku ostatniej jego nowelizacji. Nie zastępują one jednak certyfikacji w zakresie czynników chłodniczych wymaganej obowiązującymi przepisami.
Certyfikacja instalatorów pomp ciepła została powierzona Urzędowi Dozoru Technicznego.
Obecnie trwa oczekiwanie na wydanie rozporządzeń wykonawczych przez Ministra Gospodarki określających m. in. szczegółową procedurę egzaminacyjną i wzór certyfikatu.
Członkowie KFCh otrzymają w newsletterze m. in. dostęp do wyciąg dotyczący certyfikacji instalatorów pomp ciepła oraz prezentację Ministerstwa Gospodarki dotyczącą założeń odnośnie finansowego wspierania OZE.
X