Walne Zebranie AREA 4-5 X 2013r.

Podczas Zebrania dyskutowano bieżący stan prac Komisji Europejskiej  i Parlamentu Europejskiego w sprawie rewizji unijnej legislacji F-gazowej oraz propozycje doprecyzowania stanowiska AREA w tej sprawie.

Dla zalogowanych Członków KFCh na stronie internetowej pod adresem: www.kfch.pl/biblioteka-i-opracowania-kfch w dziale Biblioteki: "Materiały powiązane z aktualnościami strony głównej KFCh"- z datą 20131005) udostępniliśmy zestawienia bieżących stanowisk Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.X