Stanowisko AREA z dnia 7 X 2013r. w sprawie legislacji f-gazowej przekazane krajowej Delegacji do Rady Europejskiej

KFCh jako Członek AREA i biorąc aktywny udział w pracach tej europejskiej organizacji naszej branży,  przekazało kompromisowe stanowisko europejskiej branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła członkom polskiej Delegacji do Rady Europejskiej.

W piśmie tym AREA podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie legislacji f-gazowej i jednocześnie wskazuje na potrzebę wypracowania kompromisu w kwestii:
- certyfikacji w zakresie alternatywnych czynników chłodniczych,
- włączenia do powszechnych uregulowań f-gazowych także mobilnych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Stanowisko to dostępne jest do pobrania pod adresem: 


X