"Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców
ul. Ostrobramska 75C lok. 5.18.2, 04-175 Warszawa  

Tel: (+48 22) 611 39 51, Kom. 660 538 933
Fax: (+48 22)  611 39 51
e-mail: biuro@kfch.pl

NIP: 113 22 89 860
REGON: 016501238
KRS: 0000213132

Rejestr: Rejestr Pracodawców, Dział „A” poz. ZP 102
Wpis do rejestru: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 29-05-2000

Zgromadzenie Założycielskie: 17 maja 2000 r.

Numer rachunku bankowego: 06 1050 1038 1000 0022 4011 8824
ING Bank Śląski SA, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Biuro KFCh:
Dyrektor KFCh - Grzegorz Gontarz, Tel. 660 538 933


X