Dorobek KFCh

1. Logo KFCh – to powszechnie uznany w branży chłodniczej stempel - symbol solidności i rzetelności w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności, nie jest dostępne dla ażdego chętnego.

2. Bieżące wsparcie dla Członków KFCh, którzy są zawsze zaopatrzeni w aktualne informacje odnośnie aktualnej i planowanej legislacji, a także w bieżące opracowania podczas zmian regulacji co pozwala im na bezpieczne działanie na rynku. Nie do przecenienia jest także wsparcie KFCh podczas kontaktów z administracją i urzędami kontroli. Biuro KFCh reaguje niezwłocznie w sprawach pilnych a Władze KFCh w razie potrzeby składają pisma i zajmują oficjalne stanowiska. Gdy jest to konieczne organizujemy również wsparcie medialne. Docieramy z naszymi postulatami do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Kodeks etyczny KFCh oraz jawnośc i przejrzystość struktur – przyjęty przez firmy KFCh „Branżowy kodeks etyczny przedsiębiorstw sektora chłodniczego" jest unikalnym świadectwem dążenia przez naszą branżę do zapewnienia uczciwych relacji pomiedzy firmami a także ich klientami i pracownikami. Jest to siła firm KFCh, które stawiają na społeczną odpowiedzialność biznesu. Zapewniamy pełną pełną jawność naszych struktur i jawną listę Członków co różni nas od wielu organizacji nie tylko z naszej branży.

4. Współpraca międzynarodowa. Jesteśmy wieloletnim Członkiem Europejskiego Zrzeszenia Chłodniczych Firm Instalacyjno-Serwisowych AREA oraz Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Partnerskie relacje utrzymujemy z EPEE – europejskim zrzeszeniem producentów urządzeń chłodniczych. Dzięki temu posiadamy najświeższe informacje o polityce dotyczącej naszej branży (nieomal z pierwszej ręki z Brukseli) i możliwość wpływania na jej kształt na forum europejskim co ma obecnie decydujące znaczenie dla naszej krajowej legislacji. Nasi przedstawiciele gdy była taka potrzeba wchodzili w skład organów doradczych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Efektem międzynarodowej współpracy jest projekt szkoleń i certyfikacji REAL SKILLS EUROPE, który zrealizowaliśmy wspólnie z czołowymi ośrodkami chłodniczymi z 7 państw.

5. Współuczestniczymy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wielokrotnie konsultowaliśmy akty prawne i dokumenty przygotowywane przez m. in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (poprzednio Ministerstwo Infrastruktury). Wspieraliśmy urzędników Inspekcji Środowiska (WIOŚ) wyposażając ich w kompendium wiedzy dotyczącej naszej branży. KFCh posiada od lat przedstawiciela w Polskim Komitecie Normalizacji. Dzięki tej współpracy od lat minimalizujemy negatywne następstwa braku części krajowej legislacji lub planowane niekorzystne regulacje dotyczące naszej branży.

6. Certyfikacja firm i personelu – w reakcji na brak działań naszych władz w zakresie krajowej legislacji F-gazowej wyposażamy firmy KFCh w Firmowe F-gazowe Certyfikaty Zgodności by zapewnić im konkurencyjność na krajowym rynku. Potwierdzamy najwyższe kompetencje specjalistów w zakresie zapobiegania i likwidacji wycieków czynników chłodniczych poprzez certyfikację RSE.

7. Edukacja – od lat funkcjonują Centra Szkoleniowe KFCh w Gdańsku, Poznaniu, Osielsku k. Bydgoszczy, Białymstoku a także w Łodzi. Efektem ich wieloletniej działalności jest certyfikacja i przeszkolenie ok. 3. 000 osób w oparciu o standardy "modułowego systemu szkoleń®" realizowanego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. Kolejne standardy szkoleniowe wyznaczyliśmy udostępniając 1 projekt certyfikacji i szkoleń przez internet REAL SKILLS EUROPE. Nasze inicjatywy wspierane są m. in. przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Białostockiej.

8. Dbamy o integrację całej branży chłodnictwa i klimatyzacji – sprzyjają temu coroczne Walne Zebrania Członków KFCh i obejmowanie przez KFCh patronatu nad pożytecznymi inicjatywami. Jesteśmy partnerem Międzynarodowych Targów Poznańskich i współorganizatorem najbardziej prestiżowych targów chłodniczych w środkowo-wschodniej Europie: Polagra-Tech - od 2004r. z cykliczną imprezą, którą jest Salon Chłodnictwa. Jesteśmy inicjatorami Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła.

9. Ochrona środowiska i świadomość społeczna – firmy KFCh wykazują się społeczną wrażliwością w pełni wypełniając wymogi w zakresie gospodarowania czynnikami chłodniczymi, które wg dostępnych danych stwarzają zagrożenie dla stabilności klimatu. Forum wdrożyło certyfikację RSE, która jest ekologicznym stemplem dla firm świadomych zagrożeń powodowanych przez wycieki czynników chłodniczych.

X