TERMINY SZKOLEŃ  

SIERPIEŃ – GRUDZIEŃ 2019 

PODLASKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Białystok]  

Szkolenia prowadzi KFCh jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Typ szkolenia

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień


1.

Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej

-

-

17-18

21-22

12-13

 

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Bydgoszcz] 

Zgłoszenia:

Szkolenia prowadzi METALKO jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru 
Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Typ szkolenia

sierpień

wrzesień

październik


listopad

grudzień

1.

Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej

29-30

12-13

24-25


5-6

2.

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

 

23-24

 

3.

Budowa i serwis instalacji CO2

26-27

 

 

4.

Napełnianie zbiorników ciśnieniowych (certyfikat UDT)

30 

 

 

 

5.

Mechanik urządzeń chłodniczych 
etap I

21-23

6-8 

 6.

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

7-8 cykl 1

14-15

 

 7.

Lutownie twarde - kurs lutowaczy gazowych

9-12

4-7

 

8.

Konferencja CO2

 

 

 

25

 

9.

Warsztaty amoniakalne

 

 

24-25

 

 

10.

Maszynista chłodni amoniakalnych

 

 

 

18-23

 

 

GDAŃSKIE  CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI 

Szkolenia prowadzi MASTA jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Typ szkolenia

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

1.

Amoniakalne urządzenia chłodnicze: Bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego

22-23

 2.

Certyfikaty dla Personelu: CH-1 Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia i przeciwdziałanie

24-25

15-16

12-13 10-11

 3.

CO2 (R744) Szkolenie praktyczno-techniczne dla monterów

 

 

29-30

 

 17-18

ŁÓDZKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Łódź]  

Szkolenia prowadzi Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Typ szkolenia

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

1.

Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej

 

10-11

8-9

5-6

3-4

 2.

Egzamin na certyfikat f-gazowy

9

4

 3. 

Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP i sporządzanie kart charakterystyki

 

 

24-25

 

 

 4. 

Szkolenie f-gazowe - klimatyzacja w pojazdach

13

8

 * TERMINY SZKOLEŃ MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE 


 

X