Aktualności KFCHW corocznym spotkaniu SERWIS-POLSKA wziął udział przedstawiciel KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 20 IV 2015


Podjęto rozmowy w sprawie uzyskania rabatów dla firm zrzeszonych w KFCh - 15 IV 2015


Posiedzenia Podkomisji Sejmowej ds. ustawy f-gazowej z udziałem KFCh -  Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh,  Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh - 18 III i 7 IV 2015


List Prezesa Zarządu KFCh do uczestników PROCLIMATE 2015 - 5 III 2015


Liczba zgłoszeń na PROCLIMATE 2015 przekroczyła już liczbę 100 - 23 II 2015


Sejmie RP rozpoczął prace nad projektem ustawy f-gazowej - 18 II 2015


Władze KFCh podczas spotkania w pełnym gronie zdecydowały o potrzebie sformułowania informacji dla Członków KFCh odnośnie certyfikacji f-gazowej - 9 I 2015


KFCh zaopiniowało podstawę programową zawodu "Technik chłodnictwa i klimatyzacji" i wzięło udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Gospodarki - Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KFCh, prof. Dariusz Butrymowicz - Politechnika Białostocka, Biuro KFCh  - 2 I 2015

X