Aktualności KFCH

Sejmie RP rozpoczął prace nad projektem ustawy f-gazowej - 18 II 2015


Władze KFCh podczas spotkania w pełnym gronie zdecydowały o potrzebie sformułowania informacji dla Członków KFCh odnośnie certyfikacji f-gazowej - 9 I 2015


KFCh zaopiniowało podstawę programową zawodu "Technik chłodnictwa i klimatyzacji" i wzięło udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Gospodarki - Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KFCh, prof. Dariusz Butrymowicz - Politechnika Białostocka, Biuro KFCh  - 2 I 2015


Witamy nowych Członków KFCh - TEKO POLSKA Sp. z o.o. i AC PROREF Anna Celka - 1 I 2015


Podjęcie działań w celu skłonienia Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska do nieopóźniania krajowej legislacji f-gazowej - Zarząd KFCh i Biuro KFCh - X-XII 2014


KFCh skonsultowało na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Robert Grejcz, Grzegorz Michalski, Marek Czarnacki, Wojciech Żmigrodzki, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh, dr inż. Wiesław Gazda - Politechnika Ślaska - 27 X 2014


Zarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Robert Grejcz, Grzegorz Michalski, Wojciech Żmigrodzki, Marek Czarnacki, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh - 24 X 2014


Jesienne Walne Zebranie AREA odbyło się z udziałem delegata KFCh - Grzegorz Michalski - Wiceprezes Zarządu KFCh - 17-18 X 2014

X