Aktualności KFCHDelegacja KFCh wzięła udział w spotkaniu roboczym dotyczącym prac nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy f-gazowej - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh  - 2 VI 2015


Firma WHU WESTIMUS Zbigniew Westwalewicz dołączyła do grona KFCh - 22 V 2015


Walne Zebranie Członków KFCh odbyło się w Gdyni - 15 V 2015


KFCh przekazało stanowisko na ręce Przewodniczących Sejmowej Podkomisji ds. ustawy f-gazowej oraz Senackiej Komisji Środowiska - 14-19 V 2015


KFCh gościło delegację AREMA - australijskiej organizacji firm z branży chłodnictwa i klimatyzacji - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 13 V 2015


Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie rozpoczyna nabór na nowy kierunek studiów "Chłodnictwo i Klimatyzacja" - 11 V 2015


Ostatnie uzgodnienia i podsumowanie PROCLIMATE 2015 - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh i Wacław Maniawski - Członek Zarządu KFCh - 8 V 2015


Witamy nowego Członka KFCh - Proficool FANS Sp. z o.o. - 7 V 2015

2018-05-02
Walne Zebranie Członków KFCh, Warszawa 18 V 2018
2018-04-24
Konferencja pt.: Branża chłodnicza w obliczu aktualnych uregulowań prawnych - 24 IV 2018
X