Aktualności KFCHFotorelacja i materiały z Walnego Zebrania Członków KFCh 2014  - 30 V 2014


Zostało wydane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 - 22 V 2014


KFCh zostało zaproszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do zajęcia stanowiska w sprawie wprowadzenia do systemu oświaty zawodów "Technik chłodnictwa i klimatyzacji" i "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" - 21 V 2014


Trwają zapoczątkowane podczas Walnego Zebrania Członków konsultacje Członków KFCh dotyczące zmian na stronie internetowej i forum dyskusyjnym KFCh - Marek Czarnacki - Zarząd KFCh - 20 V 2014


Walne Zebranie Członków KFCh 2014 dokonało wyboru Władz VIII Kadencji - 16 V 2014


Wiosenne Walne Zebranie AREA odbyło się z udziałem delegata KFCh - Grzegorz Michalski - Członek Zarządu - 9-10 V 2014


KFCh skonsultowało na prośbę Ministerstwa Gospodarki projekty unijnych rozporządzeń w sprawie etykietowania i ekoprojektowania profesjonalnych urządzeń chłodniczych/mroźniczych - Grzegorz Michaski i Robert Grejcz - Zarząd KFCh, Aleksander Archanowicz - Zespół ds. Legislacji Czynnikowej KFCh - 24 IV 2014


Komisja Europejska pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ze względu na niewdrożenie krajowej legislacji f-gazowej - 23 IV 2014

X