Aktualności KFCHFirma Cherek-Chłód Tadeusz Cherek od stycznia 2016 r. została przekształcona i obecnie działa pod firmą CHEREK Spółka z o.o. - 4 I 2016


W ostatnich dniach mają miejsce wzmożone kontakty telemarketingowe z firmami chłodniczymi wraz wprowadzaniem w błąd co do współpracy z KFCh - 4 XII 2015W spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Gospodarki wzięli udział przedstawiciele KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KFCh - 9 XI 2015


Otwarcia V Warsztatów Amoniakalnych dokonano z udziałem przedstawiciela Władz KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 22-23 X 2015


W jubileuszowych uroczystościach na zaproszenie Dyrekcji Technikum Chłodniczego wzięli udział przedstawiciele KFCh  - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh i Wacław Maniawski - Członek Zarządu KFCh - 24 IX 2015


KFCh skonsultowało Projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych - Grzegorz Michalski - Wiceprezes Zarządu KFCh - 24 IX 2015


KFCh wsparło niektóre rozwiązania, które są bardziej przejrzyste i dogodne dla firm serwisowych, a także operatorów urządzeń chłodniczych - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 15 IX 2015

2018-05-02
Walne Zebranie Członków KFCh, Warszawa 18 V 2018
2018-04-24
Konferencja pt.: Branża chłodnicza w obliczu aktualnych uregulowań prawnych - 24 IV 2018
X