VIII Warsztaty Amoniakalne - "Warsztaty Amoniakalne -zagadnienia poruszane w ankietach przez uczestników" pod Honorowym Patronatem KFCh - Bydgoszcz, 25-26 X 2018
2018-10-25

Jak informuje organizator:

Zapowiedź i zaproszenie na VIII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne.

Zapraszamy Państwa w dniach 25-26.10.2018 na VIII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne, które planujemy zorganizować w Łysomicach koło Torunia.

Tegoroczny temat wiodący to - „Warsztaty Amoniakalne -zagadnienia poruszane w ankietach przez uczestników”.

METALKO Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji kolejny raz organizuje  to forum dla osób z kierownictwa , dozoru i eksploatacji pracujących w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych. 

W opinii dotychczasowych uczestników, Warsztaty to dobra i sprawdzona forma wymiany doświadczeń, zdobywania, pogłębiania wiedzy i umiejętności.

Warsztaty będą obejmowały tradycyjnie trzy bloki tematyczne:                                                                       

- rozwiązania techniczno –organizacyjne,                                                                                                          
- zagadnienia eksploatacyjne,                                                                                                                            
- standardy bezpieczeństwa.

Od kilku lat to spotkanie chłodników jest objęte patronatem Urzędu Dozoru Technicznego, Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. W patronat nad Warsztatami  włączają się również inne instytucje i firmy.

Warsztaty gromadzą specjalistów z Polski i zagranicy. W ubiegłym roku w tej roboczej konferencji uczestniczyło ponad 150 osób z chłodnictwa. Spodziewamy się, że w tegorocznych Warsztatach weźmie udział podobna liczba uczestników.

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia Warsztatów. W opinii biorących udział Warsztaty to dobra inwestycja na przyszłość dla wszystkich uczestników.

Tradycyjnie patronat medialny nad Warsztatami będzie sprawował miesięcznik Chłodnictwo &Klimatyzacja, miesięcznik Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego INSPEKTOR  oraz wybrane branżowe portale internetowe.

Goście zagraniczni biorący udział w VII Warsztatach byli zdumieni zaangażowaniem słuchaczy, którzy wytrwali w komplecie do końca pierwszego dnia, aby nazajutrz pojawić się na kolejnych zajęciach.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub elektronicznie: tel. 784 075 860; 504 241 927;
e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

W imieniu organizatorów zapraszam Państwa  do udziału w tym kolejnym spotkaniu chłodników.

Grzegorz Starszak                                                                                                                                    
METALKO Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy
X